Formy propagace

Textový odkaz

Můžete odkazovat na libovolnou stránku či podstránku webu Chata.cz. Je to velmi jednoduché, stačí jen za Vámi vybraný jakýkoliv odkaz přidat parametr ?partnerId=XXXX. Za XXXX doplníte námi přidělené ID, které získáte po registraci.

Kód pro vložení odkazu může vypadat takto jednoduše

Banner

Chcete nás na Vašich stránkách prezentovat bannerovou formou? Jsou 2 možnosti, můžete využít jakýkoliv banner, který jste si sami vyrobili, nebo zašlete na mail kolajova@chata.cz požadavky na výrobu banneru (přesné rozměry + na co má být cílen) a my Vám banner ZDARMA vyrobíme.

Pro rozpoznání, že klient přišel z Vašeho webu, opět stačí do cílové url přidat parametr ?partnerId=XXXX. Cílová url pak pro bannerovou reklamu může vypadat takto https://ubytovani.chata.cz/cesko/region-palava/?partnerId=xxxx.

Vložená aplikace

I v tomto případě je vložení do stránek partnera poměrně jednoduché a měl by ho zvládnout i méně zkušený správce webových stránek.

Stačí do stránek (HTML kódu) vložit následující značku:

Vybrané části kódu můžete měnit, jejich význam je následující:

Povinné údaje jsou šířka, výška a partnerské číslo.

Ukázka vložené aplikace