Pravidla a podmínky spolupráce

Registrací na serveru na www.ckregio.cz a umístěním zdrojového kódu www.chata.cz na svých internetových stránkách souhlasí bez výhrady obchodní partner s těmito zprostředkovatelskými podmínkami.

Obecná ustanovení

 1. Administrátorem partnerského programu je firma Régio internet marketing s.r.o. se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 27711021, DIČ: CZ27711021. Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53712.
 2. Tyto pravidla a podmínky upravují povinnosti a práva účastníka programu (dále Partner) a povinnosti a práva firmy Régio internet marketing (dále Provozovatel).
 3. Registrace do Partnerského (affiliate) programu je bezplatná, po jejím dokončení se stáváte Partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky tohoto programu. Partner se registruje do programu tím, že vyplní registrační formulář umístěný na webových stránkách www.ckregio.cz. Provozovatel může registraci odmítnout bez udání důvodu. Partnerem může být pouze osoba starší 15 let.
 4. Osobní údaje Partnera uvedené při registraci do affiliate programu jsou zpracovávány Provozovatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
 5. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Provozovatelem k marketingovým účelům.
 6. Partner souhlasí s tím, že Provozovatel může používat jeho jméno (název Vaší společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.
 7. Partner souhlasem s podmínkami partnerského programu Régio dává souhlas i ke zpracování svých osobních údajů při registraci uvedených. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Provozovatele. Pokud bude k Vašim osobním údajům mít přístup jiný subjekt než Régio, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech Provozovatele za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům přičemž takovýto subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.

Podmínky spolupráce

 1. Partner si může vybrat, jakou formou bude propagovat produkty případně stránky provozovatele. Půjde zejména o umístění různých druhů reklamních formátů, které dodá provozovatel.
 2. Propagace Provozovatele nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky a na pornografické servery. Zároveň nesmí Partner propagovat produkty Provozovatele způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti, např. lživým tvrzením o nabízených produktech. Webová prezentace rovněž nesmí obsahovat nadměrná, opakovaná slova v obsahu nebo v kódu prezentace, ani klamný nebo manipulující obsah určený na vylepšení hodnocení stránek ve výsledcích vyhledávání.
 3. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek www.chata.cz a nabudit tak v návštěvníkovi dojem, že jde o doménu vlastněnou Provozovatelem.
 4. Při propagaci produktů Provozovatele je obecně zakázáno používat všechna automatická otevírání web stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru www.chata.cz do pop-up a pop-under oken.
 5. Provozovatel neodpovídá za funkčnost reklamních kódů jakkoli modifikovaných Partnerem. Provozovatel zároveň nezaručuje žádné minimální počty rezervací, případně konkrétní částky, které na základě této smlouvy získáte.
 6. Základní provize:
  Pro typ produktu chaty a chalupy náleží partnerovi provize ve výši 6 % z ceny ubytování + DPH. Do typu produktu chaty a chalupy ve většině případů patří tyto typy objektů: chaty, chalupy, apartmány, priváty, vinné sklepy, ….
  Pro typ ostatní produkty náleží partnerovi provize ve výši 4 % z ceny ubytování + DPH.
 7. Marže se vypočte jako: Celková částka pobytu * provize pro příslušný typ produktu (4 % nebo 6 %). Aktuální on-line informace o všech obchodních případech je k nahlédnutí v autorizovaném prostředí. Provize kryje veškeré nároky zprostředkovatele spojené s výkonem jeho zprostředkovatelské činnosti dle této smlouvy.
 8. Vznik nároku na provizi: Nárok na provizi partnera vzniká po úhradě rezervační zálohy klientem. Nárok na provizi nevzniká z rezervací, které nebyly klientem potvrzeny.
 9. Splatnost provize: Provize bude zprostředkovatel fakturovat maximálně 1 měsíčně, vždy do desátého dne příslušného kalendářního měsíce, a to za všechny rezervace, u kterých byla v předchozím měsíci uhrazena rezervační záloha klientem.
 10. Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
 11. Provizi dle bodu 13) obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek přišel zákazník jako poslední.
 12. Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je plátcem DPH k fakturované částce si připočte aktuální DPH.

Firma Régio internet marketing s.r.o. se souhlasem s těmito podmínkami zavazuje,

 1. že přebírá odpovědnost za celý uživatelský servis: potvrzení rezervace, zaplacení a eventuální reklamace,
 2. že svému Partnerovi zajistí přístup na server, kde bude moci online sledovat výsledky rezervací. Zejména počet objednaných a uhrazených rezervací a také výši své aktuální provize.

Podmínky odstoupení od smlouvy

 1. Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou, může ji zrušit kterákoliv smluvní strana. Provozovatel doručením návrhu na zrušení spolupráce resp. smlouvy o zprostředkování Partnerovi formou e-mailu. Partner stejným způsobem nebo odstraněním zdrojových kódů Provozovatele.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů na stránkách našich partnerů a ukončit partnerskou spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek.
 3. V případě odhalení podvodů ze strany Partnera si Provozovatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývající ze smlouvy mezi Provozovatelem a takovým Partnerem.

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto pravidla a podmínky a aktivovat nové verze Partnerského programu. Každý účastník Partnerského programu bude o změnách informován emailem 2 dny před provedením těchto změn. Pokud Partner nepřijme nové podmínky, kontrakt mezi ním a Provozovatelem bude ukončen.
 2. Účast v Partnerskému programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

Platnost podmínek a pravidel affiliate programu Régio: od 24.2.2016